آلودگی محصولات

فرایند آلودگی :پوسیدگی میوه وسبزی ها به وسیله میکرو ارگانیزم ها ؛ در هنگامی که فراورده هنوز نا بالغ است ؛ آنرا آلوده کرده و به گیاه نیز حمله می کنند و یا در هنگامعملیات برداشت و جا به جایی و بازار یابی ؛ به آن یورش می برند . روی هم رفته ؛ فرایند آلودگی به ویژه پس از برداشت ؛ به وسیله آسیب های مکانیکی وارده به پوست فراورده ؛ مانند خراش های سطحی به وسیله ناخن ؛ خراشیدگی و نیش حشرات و بریدگی ساقه ها تسریع می شود . فزون بر این ؛ حالت فیزیولوژیکی فراورده دما و تشکیل پریدرم گونه معنی داری در فرایند آلودگی و گسترش آن کارامد است . دانستن حالت فرایند آلودگی از این نظر اهمیت دارد که ممکن است بتوان تیمار مناسبی برای کنترل و از بین بردن آلودگی ایجاد کرد.

آلودگی پیش از برداشت

ممکن است میوه ها و سبزی ها پیش از برداشت از رای گوناگونی آلوده شوند . برای نمونه ؛ نفوذ مستقیم در پوست ؛ آلودگی از راه منافذ طبیعی فراورده و آلودگی از راه آسیب های وارده انجام می شود . چندین نوع از قارچ های بیماری زا می توانند آلودگی اولیه را در بخش های گوناگون گل و میوه های در حال نمو به وجود آورند . این آلودگی سپس متوقف شده و پس از برداشت تا هنگامی که مقاومت میزبان ؛ برای مثال ؛ در اثر رسیدن و پیری کم شود و شرایط مناسب برای رشد به وجود آید ؛ به حالت رکود باقی می ماند . این گونه آلودگی های پنهانی ذر ضایعات پس از برداشت بسیاری از میوه های گرمسیری نیمه گرمسیری مانند آنتراکنوز انبه و خربزه درختی طوقه موز و پوسیدگی محل پیوند دم میوه در مرکبات ؛ بسیار مهم است . برای نمونه هاگ های قارچ کولیتوتریکوم در رطوبت موجود در سطح میوه ؛ جوانه میزنند و لوله جنسی هاگ ؛ چندین ساعت پس از پایان جوانه زدن هاگ متورم شده وساختاری به نام آپرسوریوم تشکیل می دهد که ممکن است پیش از این که آلودگی متوقف شود ؛ به درون پوست نفوذ کرده و یا نفوذ نکند . این عمل می تواند برای فراورده های معتدله ؛ مانند آلودگی بوتیریتیس میوه دانه ریزها و بسیاری از گل های بریدنی به کار برده شود.

قارچ های پارازیت ضعیف و باکتری ها ممکن است از راه منافذ طبیعی مانند روزنه ها ؛ عدسک ها و شیارهایی ناشی از رشد درون میوه های نا بالغ شوند . دوباره این گونه آلودگی ها ممکن است تا هنگامی مقاومت میزبان در اثر رسیدن میوه کاهش نیابد گسترده نشود . به نظر می رسد که میوه و سبزی های در حال رشد می توانند برای مدت زمان شایان توجهی رشد ارگانیسم را متوقف کنند ؛ اما یافته های اندکی در مورد اثر متقابل بین میکرو ارگانیسم حمله کننده و بافت میزبان در دسترس است . نمونه ای از مکانیسم این گونه آلودگی را می توان نفوذ هاگ قارچ Vagabunda Phlyctaena پیش از برداشت به درون سیب از راه عدسک ها را نام برد که در طول انبار به صورت پوسیدگی پیرامون عدسک ها پدیدار می شود .


آلودگی پس از برداشت

بسیاری از قارچ ها که سبب ضایعت شایان توجهی در فراورده می شوند نمی توانند از را پوست نفوذ کنند اما از راه بریدگی های پوست به آسانی به درون فراورده وارد می شوند . آسیب های وارده اغلب میکروسکوپی هستند اما برای نفوذ عامل های بیماری زای موجود در سطح فراورده و محل بسته بندی به درون فراورده کافی هستند .ساقه های بریده اغلب محل ورود میکرو ارگانیسم ها بوده و پوسیدگی های انتهای دم میوه حالت های مهمی از ضایعات پس از برداشت بسیاری از میوه ها و سبزی ها هستند . همچنین ممکن است آلودگی پس از برداشت از راه نفوذ مستقیم به درو پوست مانند قارچ های جنس Sclerotinia و Colletotrichum صورت گیرد .

منبع : فیزیولوژی پس از برداشت / باری مک گلاسون

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : رضا قادری | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.